Konkurenceregler 2016 / 2017

01.

Hver klub kan deltage med et ubegrænset antal billeder. Højst 2 billeder eller serier pr. fotograf. Dette gælder også fotografer, der er medlem i flere klubber. Den enkelte fotograf skal uploade de filer som er grundlag for de billeder fotografen ønsker at deltage med. Ved registreringen skal fotografen give sine billeder en titel, der skal være den samme som anført på bagsiden af de tilsvarende papirbillede

02.

Billederne indleveres klubvis til RNF’s billedsekretær senest på den fastsatte afleverings-dag, med en besked om klub og antal billeder. Se Konkurrence info for de enkelte konkurrencer. Er der uoverensstemmelse mellem indleverede og registrerede billeder tager RNFoto'sbilledsekretær kontakt til klubbens billedsekretær. For sent indleverede billeder kan afvises.

03.

Autorerne hæfter for det juridiske indhold af deres billeder. Ved billeder sammensat af flere elementer, skal ophavs- og brugsretten til alle elementer ligge hos autor.

04. Region Nord Foto må offentliggøre alle indsendte konkurrencebilleder.
 
05. Et billede eller en serie kan kun deltage én gang i RNFoto’s konkurrencer, uanset om det er antaget eller ej. Der er dog én undtagelse: Et billede der før har deltaget som en del af en serie må bruges igen som enkeltbillede..Ligeledes må et enkeltbillede der før har deltaget bruges igen som en del af en serie. Efterfølgende må billedet ikke længere anvendes.
 
06 Dommere hentes udenfor RNFoto’s rækker. Dommeren kommenterer de 40 bedste billeder, ved konkurrence i serier dog kun de 20 bedste serier. De 10 bedste billeder og serier placeres i rækkefølge fra nummer 10 til nummer 1.
 
07. Der kan afleveres både farve- og monochrome billeder i alle kategorier. Digitale billeder defineres som billedfiler afleveret i JPEG/JPG format. Gældende for både papir- og serier er: Der må kun opklæbes ét fotografisk billede på hvert stykke karton. Digitale billeder må kun bestå af ét fotografisk billede i en billedfil. I et fotografisk billede må gerne indgå sammenkopierede elementer.
 
08. Papirbilleder skal være opklæbet på let, stift støttekarton med maksimal tykkelse 2,5 mm, og billedets ydre mål må maksimalt være 30 x 40 cm. inklusive passepartout. På billedets bagside skal være en opad-pil, og nederst i højre hjørne sættes den printede label. 
 
09. Digitale billeder afleveres ved upload under fanen "Konkurrencer", "Deltag i konkurrence". Billedfilerne skal være JPEG og må maximum være 1920 pixels i bredden og 1080 pixels i højden, og max 2,0 Mb.
 
10. En billedserie skal bestå af minimum 3 og maksimum 6 papirbilleder. Registreringen skal ske i rækkefølge, fordi billederne får tildelt et rækkefølge nummer, som følger f.eks. ved tre billeder i en serie mærkes billederne 1 af 3, 2 af 3 og 3 af 3. Der gælder samme regler for opklæbning og mærkning som ved konkurrencer i papirbilleder.
 
11. Bestyrelsen kan fastsætte et emne for en konkurrence. Hvis intet er anført, er emnet frit.